Huskurage

Huskurage - en policy vid oro för våld i nära relation

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag. Varje år dödas över 20 personer av våld i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående. Med huskurage kan vi göra skillnad för utsatta, vi kan hjälpa barn till ett bättre liv och vi kan stoppa våldet som pågår mitt bland oss. Med huskurage agerar vi för ett tryggare samhälle för alla.

Vi i brf Lansen eftersträvar att vara en förening där vi tar ansvar, agerar och hjälper varandra.Vi eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid oro och misstanke om våld. Vi vill genom Huskurage ge grannar ett verktyg för att kunna ta ett större ansvar för det våld som finns bland oss.

Vi i brf Lansen vill visa att vi inte tolererar våld och att vi agerar. Ingen granne ska behöva leva i rädsla eller oro för våld.

Vår policy och rutin innebär att vi, vid oro för våld:

1.   ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är

2.   vid behov tar hjälp av annan granne eller vald styrelseledamot för stöd och hjälp

3.   ringen polisen (vi kontaktar alltid polisen i första hnd vid situationer som upplevs 
      akuta eller hotfulla)

Det kan vara livsavgörande att så snart som möjligt, genom att ringa på eller på annat sätt, uppmärksamma och agera när något sker i föreningens utrymmen. Det kan få vålet att avledas eller upphöra. Vid oro eller misstanke om våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sitt ansvar gentemot barn, kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Genom att närma oss varandra kan vi skapa avstånd till våld. Alla människor har rätt att leva utan oro och rädsla för våld. I vår förening ska vi också kunna förvänta oss att våra grannar agerar och visar civilkurage vid oro för pågående våld

Vi i brf Lansen önskar att den som är mottagare av oron har förståelse för och tar hänsyn till att vi, med Huskurage, vill bidra till ökad trygghet för alla.