Styrelsen

Ordf: Robert Nordström tel 070-5214668. V Ordf.Andreas Strömbeck Tel 026-123534. Sekr: Ingmari Zetterberg Tel 070-3648733. V värd (Inne): Monica Boman Tel 070-3884931. V.värd (Ute): Andreas Strömbäck Tel 026-123534. Styrelseledamot: Britt Mattsson och Andreas Pettersson. Suppleant utsedd av HSB: Andreas Örnehag