Snö på entrétak

Det åligger lägenhetsinnehavaren att se till att snön inte blir för stor belastning på entrétaket. Ta bort snön innan det blir för tungt.