Miljöhuset

I föreningen finns två miljöhus där du kan slänga grovsopor och sortera lampor, batterier och el-avfall.

 Öppettiderna i miljöhuset är: Måndag och Onsdag 12-14 samt 17-19, Lördag 12-14 

Miljöhusen är enbart till för grovsopor och inte för byggavfall, vanliga hushållssopor eller wellpapp, tidningar, glas eller metall som hör hemma i återvinningskärlen.

Miljöhuset är endast för oss boenden och inte släkt och vänner som bor utanför vårt område, det är vi alla i föreningen som betalar för tömningen.

Resterande tid får man inte ställa grovsopor utanför miljöhuset, då får man själv ombesörja att åka iväg med dom eller vänta tills miljöhuset öppnar,

Alla vill ha snyggt och prydligt i vårt område och då måste vi hjälpas åt!

Om det inte sköts så innebär det ökad kostnad för oss alla i föreningen med höjda avgifter.