Vad gäller vid Andrahandsupplåtelse

24 maj 2022

Här kommer en påminnelse VAD gäller vid Andrahandsupplåtelse?

Under en andrahandsupplåtelse är du som bostadsrättsinnehavare alltid ansvarig för att din hyresgäst följer föreningens stadgar och ordningsregler.

Bostadsrättsinnehavaren ska lämna en skriftlig ansökan om andrahandsupplåtelse till styrelsen för att få tillstånd att hyra ut sin lägenhet. Olovlig andrahandsupplåtelse kan innebära skäl till förverkande av bostadsrättslägenheten.

Om bostadsrättsinnehavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att neka tillstånd för uthyrningen ska styrelsen ge tillstånd till uthyrningen.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.

Vid ett godkänt beslut för andrahandsupplåtelse skall bostadsrättsinnehavaren säga upp sin P-plats/garage plats i enlighet med föreningens regler

Styrelsens samtycke krävs inte om lägenheten är avsedd för permanent boende och innehas av kommun eller landsting. Styrelsen ska underrättas om upplåtelsen.

Vägrar styrelsen ge samtycke till en andrahandsupplåtelse har bostadsrättsinnehavaren möjlighet att överlämna ärendet till Hyresnämnden som då beslutar i frågan.

Avtala om att hyreslagens bestämmelser om besittningsskydd inte ska gälla mellan dig och hyresgästen, detta i syfte för att kunna återta nyttjanderätten till lägenheten. En sådan överrenskommelse ska i vissa fall även godkännas av Hyresnämnden.

De föreningar som har Normalstadgar 2011 (ver 4) eller senare har möjlighet att ta ut en avgift från ägaren vid andrahandsuthyrning. Föreningen har rätt att ta ut en avgift från ägaren.

Max 10 % basprisbeloppet /år.

Handläggningstiden för en andrahandsansökan är minst en månad, en ofullständigt ifylld ansökan kommer ej att behandlas och betraktas därmed som ogiltig.