Cykelrum-Barnvagnsförråd-Källare-Skyddsrum

Vi utgår från att våra gemensamma utrymmen hålls i god ordning, det är viktigt att alla medlemmar tillsammans bidrar till att skapa en trivsam miljö.

Dessa utrymmen ska brukas till det avsedda, så i cykelrum ska det endast finnas fungerande cyklar och i barnvagnsförråden vån 1 ska endast barnvagnar förvaras och gånghjälpmedel tex rullatorer

Cykelrum/barnvagnsförråd/källare/skyddsrum får inte användas som soprum/skrotupplag.

Det ligger i allas intresse att det är snyggt och ordningssamt omkring oss. Både innemiljön och utemiljön är viktiga delar av vår gemensamma förening och vi har alla ansvar för att bibehålla den goda standarden.