Lite fakta om Wargentin och vår gata

Wargentinsgatan är uppkallad efter astronomen och matematikern Pehr Wilhelm Wargentin (1717-1783) Wargentin var grundare av världens första statistiska centralbyrå år 1749; det så kallade Tabellverket.
Wargentin var Vetenskapsakademiens sekreterare under 34 år och ansvarig för utgivningen av rikets almanackor och författade alla kalendariska uppsatser ur historiska, astronomiska och fysiska perspektiv. Wargentin är begravd i S:t Jakobs kyrka i Stockholm.

Wargentinsgatan bildades genom en delning av Pilgatan när byggnationen av Polishuset tillkom.