Lägenhetsritning & inredningsval

Här kan du ta del av bofaktaritningar för samtliga lägenheter i föreningen samt inredarens materialval, grundutförande och tillval. Övriga ritningar så som el, vatten, etc. finns tillgängliga hos kommunens byggnadslovsavdelning.