Miljöbyggnad

HSB använder miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i vår byggnation av nya
hem. Miljöbyggnad baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Den ger dig möjlighet att välja ett boende som är bra för miljön, både ute och inne.