På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Cykel och Parkeringssituationen

08 oktober 2021 Styrelsen har mottagit frågor kring hur man resonerat när det kommer till bil och cykelparkering. Under 2016 upptäcktes det att garaget på föreningens tomt var förenat med stor fara. Nedre däck tömdes på bilar och parkering inne på gårdarna tilläts. På extrastämman 2018-10-24 togs ett enhälligt beslut på att ett nytt garage inte skulle uppföras. I ett försök att kunna få in pengar till föreningen beslutades på samma stämma att styrelsen får i uppgift att ingå en avsiktsförklaring för försäljning av tomtmark, den plats där det tidigare garaget stått på.

Parkeringsplatser
Under stämman
och efterföljande informationskvällar har det meddelats att det är möjligt att inte exakt lika många parkeringsplatser som föreningen hade med garaget kommer att kunna produceras men att man jobbar på en lösning.
Idag har föreningen 12st färre platser än vad vi hade med garaget, vilket vi är stolta över att kunna igenom hos Nacka Kommun.

Reserverade platser finns lediga och dessa bokas genom HSB.
Information om hur du som medlem går tillväga kan du läsa om här:

https://www.hsb.se/stockholm/brf/agaten/for-dig-som-boende/parkering/

Prissättning
Anledningen till att Agaten har en annan prissättning än tex våra grannföreningar är att vi har nya parkeringar. Att anlägga en parkering kostar väldigt mycket. Att priset ökar beror också på att det är de personer som nyttjar parkeringen som ska bära kostnaden för parkeringen. Den som inte har en bil ska inte behöva subventionera någon annans parkeringsplats.
De oreserverade platserna bär inte upp kostnaderna och
av den anledningen har också antalet oreserverade platser minskat.
På sikt ämnar
styrelsen att ta bort oreserverade platser.  
 

Det är flera medlemmar som bor i Agaten som har mer än en bil per hushåll. Det orsakar färre platser för andra hushåll. Styrelsen har under stämman 2020 tagit fram ett förslag om bilpool för att kunna hjälpa till att minska behovet för egen bil endast för kortare resor. Detta förslag blev nedröstat. 

Cyklar

I röda längan finns det plats för 114 cyklar. Den lösning som nu erbjuds, i det som var våra gamla soprum, är 10 platser per hus. Totalt 170 cykelplatser i värme. Det finns även en hylla i varje rum för mindre barncyklar. Vidare utvärderas en även en annan lösning vid boulebanan som skulle kunna bidra med ett 80tal cykelplatser. När och om styrelsen har intressant information kommer detta att presenteras. 

Glöm inte att du som medlem har möjlighet att förändra! 
I det fall du som medlem vill driva en fråga eller förändra något kan du göra det antingen genom att starta en namninsamling eller komma med en motion till kommande stämma. Du kan också ställa upp och bli invald till styrelsen. Vill du bestrida ett beslut som gäller din boendemiljö har du möjlighet att vända dig till hyresnämnden.  

Styrelsearbetet
Vi vill också från styrelsens sida betona att arbetet som ledamot är helt frivilligt och skeregen fritid, utöver sitt ordinarie arbete och studier. Ingen är anställd, expert eller avlönasnågot annat sätt än genom det arvode som stämman beslutar om. Vi ber bara om att ha det i bakhuvudet när en dialog inleds. Var snäll och håll god ton. Vi ledamöter försöker alltid att ha majoritetens bästa i åtanke i alla beslut som tas.