Trivselregler för Brf Ättegrenen 2

1. Lägenheten med tillhörande utrymmen ska vårdas väl och begagnas med aktsamhet. Detta gäller även trapphus, källare, loftgångar och grönområden vid husen.
2. För andrahandsuthyrning krävs styrelsens godkännande.
3. Befintliga journummer ska endast användas vid nödfall. Vid missbruk utgår debitering.
4. Hushållsavfall och grovsopor ska lämnas på plats som är avsedd för detta. Vid missbruk utgår debitering.
5. Städdagar och andra gemensamma uppdrag som styrelsen beslutat om är det viktigt att alla boenden deltar.
6. Visa hänsyn till grannar alla tider på dygnet. Undvik störande ljud såsom hög musik, användning av tvättmaskin och torktumlare samt renovering av lägenhet (som inkluderar borra, hamra eller spika) under otillåtna tider på dygnet. Slänger man ut byggmaterial utanför räcket så ska det plockas bort omgående.
Ovanstående är endast tillåtet under följand tider: vardagar mellan klockan 08:00 - 20:00 och helger mellan klockan 10:00 - 18:00. Obs! Användning av tvättmaskin och torktumlare är tillåtet fram till klockan 20:00 på helger.
7. Paraboler och blomlådor ska monteras innanför balkongräcket.
8. Grillning bör ske på sådan plats att det inte osar in i trapphuset eller i lägenheter.
9. Bilar ska parkeras på anvisad plats. Parkering framför porten är förbjudet.
10. Husdjur ska inte vistas på loftgångar eller rastas runt husen.
11. Skakning av mattor, kläder och dylikt från loftgångar eller balkong är inte tillåtet.
12. Ställ inte cyklar, barnvagnar, sparkcyklar mm i trapphus eller på loftgång.
13. Inget får finnas uppställt mot fasaden och / eller räcket. Vi kommer att begära ersättning vid skadegörelse.
14. Dörrarna från trapphuset till loftgångarna ska alltid vara stängda när värmen är på under den kyligare årstiden.
15. Förbjudet att kasta cigarettfimpar från loftgång och balkong.
16. Anmäl omedelbart till styrelsen och Anticimex, för kostnadsfri bekämpning, om hhyra förekommer i lägenheten.