På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Felanmälan, Jourer och Kontakter

 

MASKINISTEXPEDITIONEN ÄR ÅTER ÖPPEN FRÅN MÅNDAGEN DEN 6 APRIL 2020.

 Vår maskinist är åter i tjänst och kommer att ha expeditionen öppen som vanligt. 

Risken för smittspridning av coronaviruset COVID 19 bedöms av Folkhälsomyndigheten som hög. Vi följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke om er och vår medarbetare vidtagit försiktighetsåtgärder som bl a innebär att vi inte vidtar annat än akuta åtgärder i lägenheter. För att i största möjliga mån undvika smitta kan detta tyvärr under en tid innebära försämrad service. 

Visa hänsyn och besök inte maskinistexpeditionen om du känner dig dålig. 

Telefon och mejl till maskinisten fungerar som vanligt.  

STYRELSEN I BRF BRÄNNERIET

  

Felanmälan och jour

 

Felanmälan görs primärt till föreningens maskinist. Det kan göras

·       På maskinistexpeditionen vardagar kl 07:30 – 09:00.

·       På telefon/telefonsvarare 08 – 668 96 12.

·       Via e-post till maskinisten@branneriet.se 

·       Anmäl gärna problem med bredbandet på formuläret här.

OBS Akuta fel som anmäls via telefonsvarare eller e-post behandlas normalt samma dag om anmälan görs en vardag före kl 16. I annat fall behandlas den nästa vardagsmorgon.

Kabel-TV: Telenor kundtjänst: 020 – 222 222 (vardagar 8 – 18)

Portlås: Categoridata, se information i portarna.

 

Följande jouravtal gäller för fel som inte kan vänta till nästa vardag:

Hissar: Hissgruppen AB. Tel: 08 – 21 33 00 (dygnet runt)

Garageportar: Assa Abloy. Tel: 020 – 24 98 00 (dygnet runt)

Andra allvarliga fel när maskinistexpeditionen är stäng: HSB Jour. Tel: vardagar före kl 16: 08 – 657 77 20, övrig tid: 08 – 695 00 00. 

OBS även om jour kallas ut ska maskinisten informeras via telefonsvarare eller e-post.

När du felanmäler till maskinisten på telefonsvarare eller e-post, tänk på att:

·       Ange ditt namn, telefonnummer och lägenhetsnummer

·       Beskriva felet

·       Ange var och när det inträffade och om det fortfarande pågår

  

 

Kontakt och service

 

Maskinistexpeditionen (OBS noten om COVID 19 ovan)

Vänd dig till maskinistexpeditionen när du vill

·       anmäla fel

·       boka gästrum, Åttingen och andra föreningslokaler

·       låna verktyg,

·       ha tagg/nycklar till porten, källarförråd, cykelstall mm.

Maskinistexpeditionen finns på Reimersholmsgatan 37, 1 tr.

Betalningar och återbetalningar på maskinistexpeditionen kan från och med 1:a mars 2020 inte göras med kontanter. Betalning kan endast göras med kort och återbetalning via HSB. För att få återbetalning till sitt bankkonto måste man anmäla kontot hos Swedbank via denna länk: https://cap3025.itella.se/SwedbankKontoreg/

Öppettider: måndag till fredag kl 07:30 – 09:00. OBS torsdag 18/6 är expeditionen stängd. Kontakta HSB Jour vid akuta fel.

Ni som har bokat Åttingen, gästrum eller liknande, se till att kvittera ut nycklar under ovanstående tid.

Telefon: 08-668 96 12

e-post: maskinisten@branneriet.se.

Föreningens maskinist, fastighetsskötare och serviceperson heter Lars Andersson.

 

HSB Kund- och Medlemsservice

Hanterar frågor rörande: begäran om andrahandsuthyrning, bostadsavgiften och avier, pantförskrivning, överlåtelse, garagehyra, medlemskap mm.

På HSB-portalen (www.hsb.se/stockholm) kommer du åt information om din bostad bl.a. månadsavier.

Telefon: 010-442 11 00

e-post: service.stockholm@hsb.se

Öppettider: vardagar kl 08:00 – 16:30, förlängt till 18:00 på torsdagar.

 

Förvaltare

Vår förvaltare, Conny Skager, kommer från HSB Stockholm. Han kontaktas för medlemsärenden som Kund och Medlemsservice inte kan hantera. 

Normalt sett skulle förvaltaren finnas tillgänglig på Maskinistexpeditionen 1:a onsdagen i månaden kl 08 - 09 men det gäller inte nu under Coronakrisen.

Han nås via HSB Kund- och Medlemsservice eller via e-post till
conny.skager@hsb.se.

 

Styrelsen

Styrelsen kan nås på e-post: styrelsen@branneriet.se.