Risk för felaktiga fakturor från Bredbandsbolaget

23 mars 2017

Bredbandsbolagets avtal med oss slutar att gälla 2017-04 30

Avslutet är sent hanterat från Bredbandsbolagets sida så eventuellt kommer vi som är boende i Entitan att drabbas av felaktiga fakturor.

Samtliga månadsavgifter avseende 2017-05-01 och framåt kommer att makuleras och nya fakturakopior som visar detta kommer att skickas ut.

Ha alltså is i magen om du får en felaktig faktura från Bredbandsbolaget.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen