Valberedningen söker

08 mars 2015

Valberedningen söker medlemmar till förtroendeuppdrag.

Är du intresserad ta kontakt med valberedningen, se mer info i bifogat brev.