På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Nytt bokningssystem för tvättstugorna

29 februari 2016 Under mars kan man prova och bekanta sig med det nya bokningssystemet och från 1 april gäller bara elektroniska bokningar.OBS! Vill man boka tvättid under mars månad gäller de gamla listorna.

 

Tvättider bokas i ELS (Electrolux Laundry Systems) med hjälp av bokningstavlor utanför respektive tvättstuga, via webbgränssnitt eller i mobil app för iOS och Android.

 

Dörrarna till tvättstugorna låses upp av systemet vid bokad tvättid (en timme före samt efter), men kan även alltid öppnas manuellt med lägenhetsnyckel.

BOKA TVÄTTID MED HJÄLP AV BOKNINGSTAVLA

I källarplan, utanför tvättstugorna i respektive fastighet sitter en bokningstavla. Svep portbrickan över den blå symbolen för att logga in.

Följ sedan anvisningarna i nedan manual:

 

Instruktion för ELS Vision

 

BOKA TVÄTTID MED HJÄLP AV WEBBGRÄNSSNITT

Alla bokningar kan även göras via en hemsida för att därmed slippa gå ner i källaren för att boka eller ändra tvättid.

 

Gå till: http://boka.brfentitan.se i din webbläsare

 

För att logga in i systemet behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet hittar du på din senaste avi från HSB för avgiften till föreningen. Under specifikation anges ett nummer i formatet: 99-2057-X-YYY-Z.

Ditt användarnamn till systemet är det tresiffriga numret representerat av YYY ovan.

Ditt lösenord är ditt användarnamn med siffran noll framför dvs. enl. ovan exempel 0YYY

 

Följ sedan anvisningarna i nedan manual:

 

Instruktion för ELS Vision Webb

BOKA TVÄTTID MED HJÄLP AV APP

App för bokning av tvättid finns för iOS och Android och heter Electrolux Vision Mobile.

Börja med att hämta appen i Appstore eller Google Play.

https://itunes.apple.com/se/app/electrolux-vision-mobile/id880022671

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electrolux.visionmobile&hl=sv

 

På en dator eller separat enhet gå sedan till webbokningen enligt instruktionen ovan. Logga in, välj bokningstavlan för din fastighet och på sidan som då visas finns i nederkant en länk som heter ”Använd mobilen för att boka”. Klicka på denna och en QR-kod visas.

 

Starta appen på din telefon och välj Scanna QR-kod. Scanna koden och du är nu inloggad och kan boka tvättid i din telefon. Du kan med hjälp av appen även få dina tvättider inlagda i din kalender för att påminnas om dem när de inträffar.

 

För mer info se nedan manual:

 

Instruktion för ELS Vision Mobile

 

 

FAQ

Ändras några regler kring bokning av tvättider med det nya systemet?

Nej, alla tider och regler är desamma och alla har fortfarande tillgång till tvättstugorna även när man inte har bokat tvättid genom att använda nyckel.

 

Vem kontaktar man om det är något fel?

Systemet är nytt för oss i Brf Entitan och har säkert mindre fel som vi inte har upptäckt vid installation. I första hand, prova igen om exempelvis en hemsida visar felmeddelande eller inloggning inte fungerar. Skicka annars gärna ett mejl till info@brfentitan.se eller lämna ett meddelande på telefon 08-18 59 28 för att vi ska kunna samla ihop fel/ändringar och förbättra systemet.