Infomöte 9/4 kl.18.00 i Fritidslokalen

29 mars 2019

Vi går snart i den tredje och sista fasen av renoveringen.

Allt löper på som planerat och vi kommer om inget oförutsett händer att bli klara i tid.

 

Tisdag 9 april kl.18.00 i Fritidslokalen, ingång Manhemsgatan 15, finns möjlighet att träffa Tresson, få info och kunna ställa frågor. 

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Tresson och Styrelsen