Mäklarinformation (senast uppdaterad 230103)

Välkommen till HSB Färjan, vi är en äkta förening. Alla frågor från mäklare riktas till vår förvaltare på Spetsudden AB. Vid visningar får Färjans grindar naturligtvis ställas upp men observera att alla mäklare måste tydligt skylta att det är visning på gång, annars kommer grindarna att stängas av intet ont anande boende. Annonsering i porten ej tillåten. Vid nedtagandet av annonsering på grindar, skall givetvis tejprester avlägsnas.

Vänligen använd inte silvertejp över låsen. Det ger problem med kolvarna.
Grindarna: gummiklädda cykelkedjor
Portarna: kan ställas upp med hakar i golvet eller på väggen

Kontakt: styrelsen.farjan@gmail.com   (vänligen kontakta oss helst inte privat, vi har ca 100 försäljningar/år!)

Organisationsnummer: 702000-6909

Överlåtelseinformation

 • Pant- och överlåtelse-avgift baseras på prisbasbeloppet som 2023 är 52 500 kr
 • Pantavgiften är 1% och överlåtelseavgiften 2,5%
 • Överlåtelseavgift 2023 är 1313:- ( betalas av säljaren)
 • Pantavgift är 525 kr och läggs på den boendes avi nästkommande kvartal
 • Vi accepterar inte juridiska personer som köpare eller andrahandshyresgäster
 • Släktingar måste äga minst 10% för att få bo i lägenheten
 • Våra andelstal är insatsgrundade. Dvs. andelstalen baserar sig på den insats som sattes vid första  försäljningen av lägenheten
 • Tre inpasseringstags finns till varje lägenhet. Om samtliga tre tags inte överlämnas vid försäljning måste de saknade tagsen förlustanmälas till felanmälan
 • Vid överlåtelsen skall säljaren även överlämna 3 st. nycklar till lägenhetsdörr
 • HSB administrerar alla överlåtelser, inte styrelsen. Styrelsen godkänner endast. Sätt inte tillträdesdatumet för snävt!
 • Bostadsrättstillägg på sin försäkring skaffar man själv
 • Man behöver inte vara medlem i HSB, föreningen är medlem i HSB och Fastighetsägarna

Information om Färjan

 • Byggnadsår: 1928/30
 • Antal lägenheter: 490
 • Antal hyresrätter: 0
 • Vi äger vår egen mark
 • 3 fas el finns framdraget till varje lägenhet
 • Vi har 42 st kommersiella lokaler
 • Med anledning av K-märkningen finns ingen möjlighet till balkonger i Färjan 10 och 11

Amortering

Styrelsen har under hösten 2018 beslutat om en amortering om 10 miljoner av föreningens lån vilket påverkar våra räntekostnader kommande år och ger oss mer utrymme kassaflödesmässigt.

Föreningens amortering innebär även vid eventuell försäljning av era bostadsrätter, en möjlighet att dra av för kapitaltillskott för den amortering som sker under ägandet. HSB hjälper er med kontrolluppgiften till deklarationen.

 Månadsavgiften inkluderar

 • förråd
 • vatten
 • värme
 • tvättstuga
 • kabel-TV samt Telenor Stream
 • bredband
 • ip-telefoni (exklusive samtalstaxa)

Tidigare renovering/underhåll

 • Köksstammar 1973
 • El-stigar 1993
 • Badrumstammar 1994
 • Fasad (utvändig mot gata) 1995
 • Tvättstuga 2007
 • Tak 2009
 • Färjans fasad (innergård) 2010
 • Dykarens fasad 2011
 • Element/Värme 2011
 • Portkoder/lås 2012
 • Byte av blandare i badrum 2012
 • Fönster 2013
 • OVK 2013 godkänd- endast kolfilterfläktar tillåts
 • Målning av samtliga trapphus 2014/15
 • Byte av undercentral 2016
 • Hissarna i A byttes 2017
 • Hissarna i Dykaren renoverades 2018
 • Taket på Dykaren lades om 2018
 • Stamspolning köksstammar Färjan 2018 (Dykaren har gjorts nyligen)
 • OVK 2019
 • Radonmätning 2019
 • Energideklaration 2019
 • Hissarna i G och I (i) renoverades 2019
 • Lägenheter byggda på vinden i Dykaren 29, projektet fädigt och lägenheterna är sålda
 • Målat om taken insida kvarteret Färjan, 2019
 • Tvättstugan målas om 2020 
 • Soprumsdörr hushålsssopor 2020  
 • Elmätare vår 2020  
 • Tagläsarsystemet/porttelefonin sensommar 2020
 • Trapphusbelysning 2021
 • Digital bokningstavla tvättstugan 2021
 • Byte av grindar 2021
 • Ny flaggstång 2021
 • Balkonger, plattor och räcken, 2021-22

Planerat underhåll (följer underhållsplan och påverkar i nuläget inte avgiften)

 • Vi kommer att påbörja renovering/ommålning av fönster. Beräknas ta 2 år, 2023-24
 • Renovering av soprum
 • Delvis stamspolning
 • Köksstammar bytes endast när det behövs och det finns ingen planering för vilka som skall bytas när. Vid behov, som sagt.

El, Gas & Värme
Enhetsmätning av el: Fast och rörlig avgift debiteras varje enskild lägenhet med faktiskt förbrukning på månadsavin. Mer info: Individuell elmätning
Gas: Abonnemang och förbrukningsavgit har varje lägenhet direkt med Stockholm Gas.
Värme: Fastigheten är uppvärmd via fjärrvärme

Avgift och inre fond

Det finns ingen inre fond.

 • 2008 sänktes avgiften med 5 procent.
 • 2009 sänktes avgiften med 10 procent.
 • 2011 höjdes avgiften med 5 procent.
 • 2013 höjdes avgiften med 3 procent
 • 2021 höjdes avgiften med 5 procent pga ökade kostnader för underhåll
 • 2022 from oktober höjs avgiften med 7 procent bla pga ökade kostnader för räntor

Övriga utrymmen:

Hobbyrum
Vindsförråd
Återvinningsrum
Föreningslokal (30 personer)
Gästlägenhet Uppgång O 
Tvättstugan -nitton maskiner varav fem ej bokningsbara, sju separata rum

Cykelställ och cykelförråd: mellan ingång C och D finns ett cykelförråd med barnvagnsparkering

Mer info om garageplatser

Avstånd
Kommunikation: Buss och tunnelbana: 3-5 minuters promenad, Pendeltåg 20 minuter.
Servering: En i huset, två till nedför gatan, ytterligare 7 inom 3 minuter.
Mataffärer: En närbutik i huset, 5 större inom 5 minuter.
Frisör: En i huset, ett dussin andra inom 3 minuter.
Gym: 3 stycken inom 5 minuter.
Bank: 2 inom 5 minuter

Årsredovisningar brf Färjan