Lokaler

BRF Färjan har utöver sina ca 490 bostadsrätter även en mängd olika lokaler. Dels finns ett antal kommersiella lokaler som föreningen hyr ut, dels finns lokaler för de boende. Under respektive rubrik i listen till vänster presenteras kan du läsa mer om våra olika lokaler.