Felanmälan

Om du upptäcker fel i lägenheten eller fastigheten som exempelvis stopp i avloppet, elfel eller trasiga lampor i trapphuset ska du göra en felanmälan. Fel i lägenheten som är bostadsinnehavarens ansvar, bekostas av boende.

Fel i lägenheten eller trapphuset

För snabbast möjliga service, fyll i formuläret Felanmälan HSB Stockholm
Vid akuta ärenden som t.ex. vattenläcka, stopp i avlopp eller strömlöshet, ring 010-442 11 00.

Fel på hissar

Fel som rör hissarna ska rapporteras direkt till Schindler. Detta görs genom att ringa telefonnumret som finns i anslutning till varje hiss eller genom att trycka på den gula klockan på hisspanelen.

Kontakt: Schindler Hiss AB - 020-31 33 33