För boende

I bostadsrättsföreningen är ansvaret för underhåll delat mellan medlemmen och föreningen. Syftet med detta är att medlemmen ska ha möjlighet att anpassa och utveckla sitt boende efter egna behov samtidigt som föreningen måste ha ansvar för alla gemensamma system och utrymmen, så att fastigheterna behåller sina funktioner och sitt värde.

Grundläggande regler för underhållsansvar framgår av föreningens stadgar. Stadgarna kan hittas under fliken Årsredovisningar och stadgar. Vid tveksamhet gäller således alltid stadgarna i första hand.

Principer för underhåll

Här följer en kortfattad beskrivning av principerna för ansvarsfördelning.Bostadsrättshavaren har underhållsansvaret för hela sin lägenhet utom för:

  • Icke synliga ledningar för ventilation, vatten och avlopp
  • Värmeradiatorer med ledningar exkl. målning

Bostadsrättshavarens ansvar

  • Renhållning. snöskottning, halkbekämpning på balkong, terrass samt loftgång och uteplats på mark som är låst eller inhägnad
  • Beslag på dörrar och fönster samt glas i fönster och fönsterdörrar
  • Alla de förändringar från ursprungligt skick som utförts av nuvarande eller tidigare bostadsrättshavare

Föreningens ansvar

  • Undantag angivna ovan samt övrigt underhåll utanför lägenheten

När du ska göra ändringar i lägenheten
Vissa förändringar i lägenheten får du inte göra, utan att först fråga styrelsen. Loftgångar ingår i föreningens ansvar och du får heller inte flytta på bärande väggar utan föreningens medgivande. Ta därför reda på vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens ansvar.Är du osäker – fråga någon i styrelsen!