KALLELSE ÅRSTÄMMAN

24 april 2024

Årsstämmam 2024

Kallelse till årsstämma för BRF Flygledaren 2024

Varmt välkomna till alla medlemmar i vår bostadsrättsförening till årsstämman för 2024.

Det är ett tillfälle för er att höra om styrelsens arbete under året, ta upp förslag och ställa frågor. Vi kommer gå igenom de motioner som lämnats in. Här kan vi också träffas allihopa, och få ett ansikte på varandra. Vi bjuder på fika!

Datum: 10 juni
Tid: 18:30
Plats: föreningslokalen