Avgifter 2024

25 november 2023 Styrelsen för BRF Gäddan har beslutat att inte höja avgiften för våra bostadsrätter under 2024.

Styrelsen har arbetat hårt för att hålla nere kostnader för föreningen vilket gör att vi inte kommer att behöva höja våra avgifter under 2024.
Dessa arbeten innefattar bl a:

  • Energieffektivisering genom nya styrsystem för värmeåtervinnning och energioptimering i våra undercentraler.
  • Tuffa förhandlingar vid omförhandling av föreningens lån.
  • All belysning byts succesivt ut till LED vilket leder till minskade kostnader. Vi har under året gjort en elbesparing på närmare 10%.

Beträffande våra hyreslägenheter så pågår just nu hyresförhandlingar som beräknas vara klara tidigast under första kvartalet 2024.