Kommande underhållsarbeten!

17 mars 2024 Lagning av tegelfogar på våra fasader.

Inom kort startar ett omfattande arbete då vi kommer att reparera och fylla i alla skadade tegelfogar på samtliga fasader. Arbetet komme att utföras dagtid mellan ca. klockan 07:00 - 16:00 och kommer att medföra en del buller.
Arbetet är nödvändigt för att 

Har du frågor kring de kommande underhållsarbetet kontaktar du i första hand kontrakterad entreprenör på nedanstående telefon:

Grzegorz Wajda: 070-455 68 80
Stafan Eurenius: 070-422 52 80

Har du frågor till styrelsen gällande ovanstående kontaktar du Stig Agehall eller Anders Olsson vars kontakter du hittar på anslagstavlan i din port.

Vi beklagar för de eventuella olägenheter dessa renoveringsarbeten kommer att medföra.