Pågående arbeten längs Tyresövägen - så påverkas du!

10 februari 2022 I nedanstående PDF kan du läsa om hur du som boende i BRF Gäddan påverkas av de nyligen påbörjade arbetsmomenten längs Tyresövägen där bland annat vägen ska breddas och golfrondellen byggas om. Vidare anläggs ny gång/cykeltunnel under Tyresövägen samt nybyggnation av ett antal flerbostadshus.