Stängning av Miljöhus

17 maj 2024 Under en kortare period kommer vi succesivt att stänga våra Miljöhus.

Vi lägger nya halkfria golv i våra Miljöhus och under tiden som detta görs kommer vi succesivt att stänga av Miljöhus 1-5 under en period om 7 dagar.

Hur de olika Miljöhusen berörs ser du här nedan. 
Under tiden golvläggningen sker kommer aktuellt Miljöhus att vara låst och du måste då välja ett annat Miljöhus att slänga dina sopor i.

I denna ordning är Miljöhusen tillfälligt stängda:

Miljöhus 2 (Sikvägen 45, vändplan): 3-9/6
Miljöhus 3 (Sikvägen 55-57): 10-16/6
Miljöhus 4 (Sikvägen 42-44): 17-23/6
Miljöhus 5 (Sikvägen 32-38): 24-30/6

OBS! Du får under inga omständigheter lämna dina sopor utanför Miljöhuset om det skulle vara tillfälligt stängt då detta lockar till sig skadedjur och annan ohyra. 
Under tiden golvläggning sker enligt ovan har du 4 andra Miljöhus att välja på!