Om Gösen

Bostadsrättsföreningen Gösen ligger i Tyresö kommun, sydost om Stockholm. Här har vi nära till naturen och till skärgården, samt till ett väl utbyggt centrum med affärer och service av alla de slag. Från Stockholm tar man sig hit på bara 20 minuter, företrädesvis med buss.

Brf Gösen bildades 1961 och består av två fastigheter med totalt 210 lägenheter fördelade på fyra portar. Vi har allt från ettor till fyror. Vi har två grillplatser som kan utnyttjas. En övernattningslägenhet går att hyra året om. Det finns även en hobbyrum/snickarlokal och en föreningslokal, Aktersalongen, som alla våra medlemmar kan utnyttja.

Historia

Brf Gösens fastigheter var de första bostadshusen som byggdes vid Tyresö centrum, som då hette Bollmora centrum. Husen uppfördes 1959-1961. Arkitekt Bo Sahlin ritade husen med de hus som Alvar Aalto visade på den stora byggutställningen Interbau i Berlin 1957 som förebild. Varje huskropp består av två sammanbyggda punkthus om åtta våningar, med två portar i varje hus.

I slutet av 1950-talet beslöt Tyresö kommun att köpa in mark från Tyresö gods. Kommunen ville uppföra en helt ny centrumdel med tillhörande bostäder, arbetsplatser och service. Stadsplanen utarbetades av arkitekterna Harry Egler och Bo Sahlin och byggnationen inleddes 1959.

Källa: "Tyresös historia", Tyresö kommuns hemsida