På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Felanmälan, frågor och svar, styrelsens arbetsområde

Felanmälan görs i första hand till WMM Fastighetsservice. Du kan ringa direkt till Uffe på WMM
på tel. 070-773 34 82 vardagar 07.00-16.00. Det går även att göra felanmälan via e-post wmm@telia.com eller på tel. 08-712 69 20, telefonen är bemannad mån-fre 08.30-10.00. Övriga tider talar du in ett meddelande på telefonsvararen. Var noga med att förutom felet som uppstått även uppge ditt namn, din adress och ett telefonnummer där fastighetsskötarna kan nå dig!

Vid akuta eller farliga situationer (tex översvämning) på helger och vardagar mellan kl. 16.00-07.00 - ring Dygnet Fastighetsjour AB tel. 08-18 70 00. Eller ring 112 om situationen kräver det. Om felet inte är akut ber vi dig att ta kontakt med någon i styrelsen innan du ringer jouren.

HSB är vår administrativa- och ekonomiska förvaltare så de är dem du ska ta hjälp av med i de flesta administrativa frågor, så om du har frågor gällande t ex avgift- och hyresavier, överlåtelser, pantsättning, registerinformation om bostaden, uthyrning och uppsägning av p-platser och extra förråd, andrahandsupplåtelser, mm så är det HSB du ska kontakta.
Du kan skicka e-post till KOMS (Kund och medlemsservice) på service.stockholm@hsb.se eller ringa på 010-442 11 00, om du har bråttom så rekommenderas du att ringa. När du ringer bör du alltid trycka in ditt personnummer så att du hamnar hos den gruppen som sköter vår förening.

Du kan även använda HSB Stockholms webbsida för kontakt
https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/

Styrelsen är i första hand inte ett serviceorgan för enskilda medlemmar utan styrelsens ansvar är för föreningen och dess medlemmar som grupp. Styrelsens arbetsuppgifter består bland annat av att köpa in tjänsterna som behövs för att föreningen ska fungera (förvaltning, fastighetsskötsel, markskötsel, mm), planera och köpa in underhållsarbete, kontrollera att de tjänster och arbeten föreningen köper utförs enligt avtal, kontrollera fakturor, hantera fastighetslånen, göra budget, myndighetskontroller, planera likvideten, att det görs en årlig tillsyn av fastigheten och en lekplatsbesiktning, arbeta med underhållsplanen (UHP) och se till att den är uppdaterad, ta fram bokslut och årsredovisning inför årsstämman och kalla till årsstämma, ta hand om anmälningar rörande störningar och annan misskötsel, behandla motioner och andra typiska styrelsefrågor.

Men då styrelsen finns på plats fysiskt i Brf Gösen så sköter styrelsen uthyrning av Aktersalongen (vår föreningslokal), hanteringen av nyckelbrickor och försäljning av en del nycklar. Man kan också kontakta styrelsen om man vill se föreningslokalen "Aktersalongen" eller övernattningslokalen "Kabyssen". För att föreningen ska kunna utvecklas och fungera på ett bra sätt är det viktigt att alla medlemmar är engagerade i föreningens utveckling, detta kan man göra genom att delta på årsstämman, skriva motioner, gå på informationsmöten, komma med förslag om förbättringar och förändringar. Kontakta styrelsen på info@gosen.se eller med brev i brevlådan på Bollmoravägen 4. Förnärvarande är Öppet hus stängt pga Covid-19, men förhoppningsvis kan vi starta upp det igen någon gång under våren 2021.

Ta hänsyn till varandra, det är allas ansvar att vi alla trivs i Brf Gösen.