Stamspolning av avloppssystem i BRF Gustafsgården under vecka 10!

13 februari 2023 Stamspolning av avloppssystem i BRF Gustafsgården i Nacka under vecka 10. Spolning kommer att utföras i köks- och badrumsstammar.

Med anledning av stamspolningen måste utförande firma (GG Högtryck AB) få tillgång till er lägenhet. 

GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB har fått i uppdrag av BRF Gustafsgården att spola köks- & badrumsavloppen samt stående stam. Arbetet kommer att utföras i förebyggande syfte samt för att undvika akuta stopp med översvämningar och vattenskador som följd.

Stamspolning av avloppsledning i kök och badrum i alla lägenheter kommer att genomföras enligt följande schema:

Måndag 6/3     Buddes Gränd 1, 2, 4

Tisdag 7/3        Buddes Gränd 6, 8

                         Hebbes Gränd 1, 3, 5, 7, 9

Onsdag 8/3      Buddes Gränd 7

                        Järla Gårdsväg 34

                        Hebbes Gränd 11

Torsdag 9/3     Järla Gårdsväg 22, 24, 26, 28, 30, 32

Fredag 10/3     Hebbes Gränd 13

Arbetstid      08:00-14:00

 Vad ska du som boende göra?

 

                             Plocka undan under diskho samt ta bort eventuella sopkärl.

                             Plocka även bort eventuell disk från diskhon.

                             Plocka bort mattor i färdvägarna mellan entré samt kök och badrum.

                             Ta bort badkarsfront om detta finns i badrummet.

Tillgång till lägenhet

                             Om ni inte kan närvara under besöket på den aviserade tiden så kan ni lämna nyckeln i tublåset på er dörr.

 

 Ingen kan tyvärr få en specifikt bokad tid utan alla behöver anpassa sig efter tiderna ovan.

Vid frågor går det bra att kontakta GG Högtrycks kundtjänst på tel. 010-77 77 900 eller e-post: info@spolbil.se

/Styrelsen Gustafsgården i Nacka