Byte av köksfläkt

Det är många som vill byta ut sina kökfläktar vid renovering av köken. Då är det viktigt att komma ihåg att all ombyggnation av lägenheten kräver styrelsens godkännande.

Tänk på följande: En spiskåpa för centralventilation har ingen egen inbyggd motor utan nyttjar istället husets centralfläkt. Luftflödet ökas och minskas genom öppning och stängning av spiskåpans spjäll. Det vill säga fläkten måste ha ett spjäll och inte en motor eftersom luften då riskerar att pressas ut i andra lägenheter. Monteras en fläkt med motor kommer lägenhetsinnehavaren åläggas att ta bort den.