Uthyrning i andra hand

För uthyrning av din bostadsrätt krävs styrelsens skriftliga godkännande. Uthyrning via AirBnB eller liknande tjänster är ej tillåtet.

Vi följer HSB:s riktlinjer gällande andrahandsuthyrning, vilket innebär att om man uppfyller vissa villkor får man hyra ut som längst i 3 år. Tillstånd beviljas för 1 år i taget av styrelsen. För att tillstånd ska kunna beviljas krävs en namngiven hyresgäst, dvs. vi ger inte ”blanco”-tillstånd. 

Styrelsen har dessutom beslutat att ta ut en avgift om 10% av ett prisbasbelopp i samband med andrahandsuthyrning, som uthyraren ska betala.

Kontakta styrelsen i god tid före eventuell uthyrning på e-post: gustafsgarden@jarlasjo.se

HSB riktlinjer för andrahandsuthrning