Reklamation av fönster

06 februari 2023 Eventuella reklamationer på fönster och installationen av fönster görs direkt till Svea Fönster.

Om du har något att reklamera kring installationen av fönster ska du göra det direkt på Svea Fönsters webb. 

Adressen är:  sveafonster.se/reklamation

Vårt projektnummer är 50629

På deras webb står det att man ska ange en QR-kod, men det gäller inte oss eftersom det inte finns på våra fönster.