Ditt hushåll

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där alla bostadsrättsinnehavare gemensamt äger husen och marken och solidariskt delar kostnaderna i proportion till lägenhetens storlek och utförande. Bostadsrättsinnehavaren har också ansvar för föreningens verksamhet.

För skötseln av en bostadsrättsförening krävs en styrelse utsedd bland bostadrättsinnehavarna. Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet, kontakta valberedningen (se anslag i trappuppgången)

I HSB bor du till självkostnadspris. Årsavgiften täcker föreningens lån- och räntekostnader, driftskostnader och fondavsättningar för framtida underhåll.

Varje vår hålls föreningens årsstämma där det gånga verksamhetsåret presenteras och diskuteras. Vid detta tillfälle väljs en styrelse på x antal personer bland de boende.

Styrelsen har till uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter också en repesentant från HSB Storstockholm, vanligen föreningens förvaltare.

Namn på styrelsens medlemmar finns uppsatta i porttavlan i din trappuppgång.

Din bostadsrätt

Du har borätten till din lägenhet, men äger inte huset. Byggnaden ägs av föreningen, dvs BRF Herrgården.

Av detta följer en viss ansvarsfördelning som du ska känna till. Du skall ha klart för dig vilka rättigheter och skyldigher som faller på dig som bostadsrättsinnehavare och vilka som faller på bostadsrättsföreningen. Studera paragraf 33 i stadgarna.

Om du vill göra förändringar på fast installation i byggnaden (elsystem, ventilation, vatten/avlopp, väggar) så krävs godkännande från föreningens styrelse. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite, för att undvika obehag i efterskott.