Stambyte

11 november 2022 BRF Herrgården genomför nu ett projekt tillsammans med Våtrumsteknik för att renovera och byta ut samtliga stammar i föreningen.

Med start i januari 2023 påbörjas ett projekt som kommer att löpa fram till sommaren 2024.

Entreprenören Våtrumsteknik kommer att utföra renoveringen i etapper för respektive trappupgång.