Karolinernytt

Föreningen ger ut informationsbladet Karolinernytt cirka 4 gånger per år samt vid behov. Dessa sätts upp på anslagstavlorna i varje fastighet samt läggs ut här på vår hemsida.