Årsredovisningar

Bostadsrättsföreningar lyder under årsredovisningslagen och upprättar en fullständig årsredovisning för varje räkenskapsperiod.

Till skillnad från aktiebolag är bostadsrättsföreningar inte skyldiga att lämna in sina årsredovisningar till Bolagsverket, förutom de bostadsrättsföreningar som enligt Årsredovisningslagen räknas som större företag.

Årsredovisningar från bostadsrättsföreningar skall alltid innehålla en förvaltningsberättelse, resultat- samt balansräkning och tillhörande noter. Årsredovisningen skall undertecknas av styrelsen och godkännas på ordinarie årsstämma.