Avgiftshöjning och annat som sker under 2023

29 december 2022

Avigiftshöjning

På styrelsemötet den 14 december fattatdes beslut om att från april 2023 höja avgiften till bostadsrättsföreningen med 8%. Föreningens ekonomi bedöms som god men ökade energi- och räntekostander innebär att en höjning bedöms som nödvändig för att vi fortsatt ska ha en så god ekonomi som vi i dgsläget har. 

Renoveringar 

Under 2023 kommer följande renoveringar genomföras: Utvändig målning av träfönster, entrépartier och stålräcken, renoveringar av takfläktar och FX-system samt byte av reglerventiler på värmesystem. 

Motioner 

Styrelsen vill även påminna om att den 28 februari 2023 är sista dag för inkomma med motiner inför årsmötet. 

Julbelysning
06 november 2022