Årsstämma 29 maj 2024

25 april 2024 Onsdagen den 29:e maj 2024 18:00 kommer föreningens årsstämma att genomföras. Vi kommer hålla till utomhus på innergården mellan Lidnersgatan 10 och Lidnersgatan 12. Skulle vädret vara alltför dåligt flyttas mötet till uthyrningslokalen i Lidnersgatan 12.

På stämman kommer beslut att fattas om nya stadgar (det andra av två nödvändiga), efter att de först lyftes på extrastämman i höstas.

Vi kommer också ta upp och svara på frågor angående de omskrivna händelserna på Lidnersgatan 12.