Avgiftshöjning i tredje kvartalet

23 april 2024 På styrelsemötet den 10 april fattades beslut om att från juli 2024 höja avgiften till bostadsrättsföreningen med 2%.

Föreningens ekonomi är fortsatt god, men styrelsen vill ligga före ökande energi- och vattenkostander.

Kontakta styrelse@karolinerna.se med frågor.