Extra föreningsstämma 13 oktober - Balkongmotion

03 september 2021 Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening Karolinerna i Stockholm kallas härmed till en extra föreningsstämma för att rösta om balkongmotionen.

En kallelse samt balkongmotionen och styrelsens svar skickas ut till alla medlemmarna under vecka 36.