Nytt passersystem

01 oktober 2021 Nya passersystem är installerade i alla entréer samt i gemensamma utrymmen, ex: tvättstugor och cykelförråd.

I samband med att nya passersystem har blivit installerade har även nya bokningstavlor för att boka tvättider via dator/brickor satts upp vid entréer. De gamla bokningstavlorna har tagits bort.

Mer info har skickats ut från vår Fasighetsskötsel AB. I utskicket ingår en användarinstruktion, ett informationsbrev samt en kvittens med möjlighet att registrera sig i porttelefonen.