Påminnelse om ventilationarbete

06 oktober 2021

Vi vill påminna om kommande ventilationsarbete och att det behövs tillgång till er lägenhet samt att ni har rengjort tilluftsventilerna innan dess.