Kallelse Föreningsstämman 23 maj 2023

20 april 2023 KALLELSE Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening Kolarängen kallas till ordinarie föreningsstämma 23 maj 2023.

Dag: Tisdagen den 23 maj, 2023
Tid: 19:00 (inskrivning från 18:00)
Plats: Folkets hus, Kallhäll, Järfälla