Felanmälan

Beroende på typ av fel måste du välja rätt mottagare för felanmälan.

è Du kan ringa HSB felanmälan: 010 442 11 00 på vardagar 8.00–16.30 (torsdagar 8.00-18.00)

è Klicka här för felanmälan till HSB via nätet:  HSB felanmälan

Akuta fel under nätter och helger anmäls till HSB jouren. Telefon till jouren är 08-695 00 00. Denna jour hanteras av Securitas. Du uppger ditt namn, adress, lägenhetsnummer och vad som är fel.  Observera att jourutryckningar är mycket kostsamma och skall användas endast när det är akuta problem som inte kan vänta till nästa vardag. 
Exempelvis om man ej kommer in i tvättstugan en kväll, räknas inte detta som en anledning till akut utryckning. 

è Felanmälan av badrum, elskåp, vattendragning till kök och andra installationer som BMG gjort i köket:

  1. Anmäl till HSB felanmälan. Ange att det gäller ett garantiärende. 
  2. HSB FS (FastighetsService) tar kontakt med dig, besiktigar skadan och tar ev. foton.
  3. HSB FS diskuterar med ordföranden om det rör sig om ett garantiärende.
  4. Om ordföranden anser det rör sig om ett garantiärende, kommer ordföranden göra en felanmälan till BMG för den boendes räkning.


è
Felanmälan Hissar, Kone

För att göra en felanmälan eller rapportera en nödsituation ring 0771-50 00 00 (knappval 1). Öppet dygnet runt.

Vid fall som inte är brådskande, skicka mail till felanmalan@kone.com

è Felanmälan TV
Tele2 (tidigare Comhem) För att göra en felanmälan ring
90 222
 (öppet vardagar 08 - 19 samt lördagar 09 - 15).

èFelanmälan Bredband

Bahnhof: För att göra en felanmälan ring 010-510 00 00.

Obenetwork: För att göra en felanmälan ring 08-519 910 00
(vardagar 10.00 - 17.00)

Tele2: För att göra en felanmälan ring 90 222
(öppet vardagar 08 - 19 samt lördagar 09 - 15)