Dokument

Här lägger styrelsen upp dokument, som våra stadgar och årsredovisningar, samt information till mäklare.

Är du som medlem intresserad av ytterligare dokument, så finns t.ex. första sidan på energideklarationen och äldre årsredovisningar tillgängliga på mitt hsb.