Styrelsen

Styrelseledamöter och ansvarsområden

Ann Smith, ordförande

Francis Becht, ekonomi
Martin Björnstad, sekreterare samt överlåtelser och andrahandsupplåtelser
Urban Brodd, fastighetsgruppen
Adam Thillberg, fastighetsgruppen
Anders Carlsson, fastighetsgruppen
Matthias Öström, information
Dag Ekström, IT samt övernattningslokalen

Revisorer

Anna Magnusson, föreningsvald revisor
Sara Nilsson, föreningsvald revisorsuppleant
BoRevision AB, av HSB utsedd revisor

Valberedning

Harry Sillfors
Christian Hermelin

Kontaktinformation till personerna ovan finns på anslagstavlorna i trapphallarna.