Avgiften sänks 2019

01 mars 2019 Månadsavgiften sänks med två procent från april 2019

Fokus i arbetet med föreningens ekonomi är att vi medlemmar ska bo till så låg kostnad som möjligt samtidigt som det framtida värdet i våra fastigheter säkerställs. Det innebär bland annat ett aktivt arbete för att kostnader för lån och underhåll inte ska stå i motsats till en stabil eller lägre avgiftsnivå. Med grund i detta har styrelsen beslutat om en sänkning av månadsavgiften med två procent, med början 1 april.