Avgiftssänkning 2017

14 december 2016 Bostadsföreningen Nyckeln sänker ytterligare avgiften med 3% inför 2017. Föreningens mål är att stabilisera ekonomin i föreningen vilka samtliga medlemmar kan bidra till. Effekten av utvecklingen är att vi kan sänka avgiften för andra året i rad vilket vi är mycket glad för. /Styrelsen