Samlad info

Nya tunnelbanan som byggs kommer så klart påverka Nacka och Jarlaberg på många sätt.

Här kommer vi försöka samla den viktigaste info kring bygget och dess påverkan.