Sprängningar

Uppkommer sprickor p.g.a sprängningen?

Nytillkomna eller tilltagande sprickor i innerväggar eller innertak ska anmälas till SL via ett formulär. Styrelsen vill gärna att du även skickar samma information till tunnelbanan@nyckeln.se , så att vi kan få en helhetsbild av anmälningar från våra medlemmar. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret för anmälan. 

Länk till formuläret

Där beskriver man skadan, när den uppstod med tid och datum samt inkommer med fotografier på skadorna. Man ska beskriva skadan så detaljerat som möjligt, såsom t.ex. om den är i hörnet mellan två väggar, vad det är för material mm. Då kommer skadeanmälan in till handläggaren som hanterar detta. 

Om länken inte fungerar kan man ta kontakt med en handläggare via nyatunnelbanan.fut@sll.se"