Energi

Brf Optimus är nu klassad som en Green Buildning. Det betyder bl.a. att våra boende kan få ner sina bolånekostnader 0.10% hos många banker.  Det betyder också att Brf Optimus har mycket bra energivärden.

Energideklaration
Brf Optimus har betyg B, det näst högsta betyget.

OVK
Kontroll av ventilationssystem genomförs regelbundet. Senaste kontrollen 2022 var utan anmärkning. .

Uppvärmningssystem
Brf Optimus har luftvärmepump och markvärmepump. 

Radon
Radonova Laboratories AB genomförde 2018 - 19 radonmätning på 24 mätpunkter i vår förening.
Högsta radonhalt i befintliga bostäder för allmänna ändamål är 200Bq/m3 (anser årsvärdet) dvs riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3.
I de 24 mätpunkter som genomfördes i våra lokaler, låg medelvärdet på 24,5 Bq/m3

Solceller 

På bilden nedan ser ni våra solcellspaneler som är placerade på taken till fastigheten. Dessa är med och bidrar till vårt arbete med att bli en mer hållbar bostadsrättsförening. Solcellerna beräknas ge 75 000 kWh om året.

 

 

För mer information om vårt arbete med energi, vänligen klicka på dokumenten nedan!
Ni kan även läsa artikeln HSB skrev om oss kring vårt arbete med att blir en Green Building!